قتل عمدی ۳ بیمار کرونایی در بیمارستان تهران / اقدام وحشتناک در شیفت شب

قتل عمدی ۳ بیمار کرونایی در بیمارستان تهران / اقدام وحشتناک در شیفت شب

جارستان به نقل از رکنا؛ مرگ ۳ بیمار کرونایی در یکی از بیمارستان های تهران سناریوی یک پرونده جنایی را تشکیل داد و یکی از پرسنل بیمارستان به اتهام دستکاری دستگاه های اکسیژن بازداشت شد. آخرین روزهای مهر امسال بود که نماینده حقوقی یکی از بیمارستان های تهران با حضور در دادسرای امور جنایی از