جزئیات قتل زن شیرینی فروشی در لولمان

جزئیات قتل زن شیرینی فروشی در لولمان

صبح روز یکشنبه و درحالی‌که بسیاری درحال ‌گذران روز تعطیل خود بودند، سارقی یک زن شیرینی‌فروش را پس از سرقت و با ضربات چاقو در شهر لولمان شهرستان رشت به قتل رساند.