در اسالم تالش رخ داد؛ قتل یک مرد با ضربات چاقو

در اسالم تالش رخ داد؛ قتل یک مرد با ضربات چاقو

جارستان به نقل از برنا: یک مرد ۴۶ ساله در اسالم تالش به قتل رسید. بخشدار اسالم امروز گفت: یک مرد ۴۶ اسالم تالش ساعت ۲۱ دیشب به قتل رسید. لیلا یاری با بیان اینکه شواهد نشان می‌دهد وی با ضربات چاقو به قتل رسیده است گفت: جنازه مقتول در مزرعه‌ای در بالاده اسالم پیدا