قیمتها در قبوض گاز تغییر می کند

قیمتها در قبوض گاز تغییر می کند

جارستان به نقل از ایسنا؛ راهکار دولت برای اصلاح الگوی مصرف مشترکان گاز طبیعی در ایام سرد سال موجب تغییر در قبوض مشترکان گاز خواهد شد و از این پس مشترکان خوش مصرف پاداش خواهند گرفت. پس از اعمال سیاست های تشویقی در صنعت برق، به نظر می رسد که دولت به دنبال کاهش مصرف