فوتبال گیلان از اوج تا فرود /ملوان بندر انزلى قوى سپیدى که پر پروازش را گرفتند

فوتبال گیلان از اوج تا فرود /ملوان بندر انزلى قوى سپیدى که پر پروازش را گرفتند

جارستان: فوتبال در کمتر شهری از ایران این‌چنین با زندگی روزمره و کار مردم عجین است. کوچه پس کوچه‌ها، زمین‌های خاکی، سواحل خیس و ماسه‌ای دریای کاسپین در شهر ساحلی بندر انزلی مهد پرورش بازیکنان بزرگی در فوتبال کشور بوده‌است. از کاپیتان اسبق تیم ملی مرد اخلاق فوتبال ایران سیروس قایقران و غفور جهانى ملقب