فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان عنوان کرد تشدید مقابله با قاچاق چوب آلات جنگلی در شهرستان های گیلان

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان عنوان کرد تشدید مقابله با قاچاق چوب آلات جنگلی در شهرستان های گیلان

جارستان-ایسنا:فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان، از بازدید و سرکشی سرزده از کارگاه ها و کارخانجات تولیدی فرآوردهای چوبی سطح شهرستان های مرزی استان خبر داد و گفت: شگردهای قاچاقچیان در حمل چوب آلات جنگلی تغییر کرده است. سرهنگ محمد قربانی لرد، از اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق چوب آلات جنگلی و فرآورده های چوبی در استان گیلان خبر داد