رئیس اداره منابع طبیعی آستانه اشرفیه خبر داد جلوگیری از قاچاق درختان دست کاشت در آستانه اشرفیه

رئیس اداره منابع طبیعی آستانه اشرفیه خبر داد جلوگیری از قاچاق درختان دست کاشت در آستانه اشرفیه

جارستان:رئیس اداره منابع طبیعی آستانه اشرفیه گفت: ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی آستانه اشرفیه، یک قاچاقچی را که در حال قطع درختان دست کاشت صنوبر در محدوده روستای عسکرآباد این شهرستان بود دستگیر و به پاسگاه انتظامی دهکا تحویل دادند. مهرداد کهنسال در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مساحت ۱۲ هزار هکتاری اراضی ملی