آمارهای رسمی از رشد مناسبات ‌ غیرمتعارف بر محور قاچاق و واردات حکایت دارد؛ مناسبات پنهانی و معمای ارزانی

آمارهای رسمی از رشد مناسبات ‌ غیرمتعارف بر محور قاچاق و واردات حکایت دارد؛ مناسبات پنهانی و معمای ارزانی

جارستان به نقل از شرق؛ مرضیه بیانی: گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور که بانک مرکزی منتشر کرده، از یک پدیده بیمارگونه در اقتصاد ایران حکایت دارد. در پایان ۱۳۹۸ در‌حالی‌که شاخص هزینه مصرف‌کننده نسبت به سال قبل‌تر ۴۱.۲ درصد رشد نشان می‌دهد، رشد شاخص هزینه تولید‌کننده به ۶۱.۵ درصد می‌رسد؛ یعنی مصرف‌کننده نهایی نسبت به قیمت