لایحه حجاب؛ ۷٠ماده و بیش از ۲۰۰ ایراد
تبریک به قانون گذاران محترم!

لایحه حجاب؛ ۷٠ماده و بیش از ۲۰۰ ایراد

"لایحه حجاب" تابستان 1402 با کلی سر و صدا به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید تا به زعم تصویب کنندگان، بتوانند فرهنگ حجاب را در جامعه گسترش دهند.آنچه شگفتی و تأثر را به اوج می رساند این است که لایحه مصوب آنان، کلا 70 ماده بوده و بیش از 200 ایراد دارد. به عبارت دیگر هر ماده این قانون به طور متوسط حاوی 3 اشکال جدی از نطر شورای نگهبان است؛ حال بماند اشکالات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی که این لایحه در بطن خود دارد.