انتقاد تند سایت اصولگرا از اشتباه راهبردی قالیباف برای سفر به مسکو/مانوری برای کسب اعتبار سیاسی

انتقاد تند سایت اصولگرا از اشتباه راهبردی قالیباف برای سفر به مسکو/مانوری برای کسب اعتبار سیاسی

جارستان: سایت رجانیوز نزدیک به جبهه پایداری نوشت: در دنیای سیاست رد و بدل کردن نامه، پیام‌ها و حتی پیشنهادات بین سران حکومت‌ها امری نرمال و طبیعی است. تا جایی که بارها سران کشورهای مختلف به صورت رسمی و علنی و حتی غیرعلنی مبادرت به ارسال پیام برای رهبرانقلاب داشته‌ و بالعکس، رهبرانقلاب نیز اقدام