باقاعده، بی‌قاعده
نگاهی به دو نوع جریان مدیریت در اداره کل ارشاد گیلان

باقاعده، بی‌قاعده

پیشنهاد می‌شود وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌جای آنکه نیروها را به دو دسته‌ی حزب الله و حزب شیطان تقسیم کند، بهتر است از نیروهای موجود صیانت کرده و به‌دور از سهم‌خواهی و نگاه حزبی، شایسته‌سالاری را پیشه کند.