سمت جدید قاسم مصفا در اداره ارشاد گیلان

سمت جدید قاسم مصفا در اداره ارشاد گیلان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با صدور حکمی ، " قاسم مصفا " را با حفظ سمت ، به عنوان " سرپرست معاونت امور فرهنگی و رسانه ای " اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان منصوب نمود .