نگاهی بر کارنامه اجرایی و علمی قاسم رمضانپور یکی از جدی‌ترین گزینه های استانداری گیلان

نگاهی بر کارنامه اجرایی و علمی قاسم رمضانپور یکی از جدی‌ترین گزینه های استانداری گیلان

جارستان: با توجه به مطرح شدن نام دکتر قاسم رمضانپور به عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه های استانداری گیلان، تحریریه جارستان در این مطلب با نگاهی اجمالی به بررسی سوابق عملکردی، کارنامه اجرایی و سایر فعالیت های این مدیر خوشنام می‌پردازد. خلاصه سوابق علمی و اجرایی دکتر قاسم رمضانپور * سوابق تحصیلی – کارشناسی فیزیک