رگ خواب، یک ملودرام عاشقانه زجرآور

رگ خواب، یک ملودرام عاشقانه زجرآور

رگ خواب حیرت انگیز است، یک ملودرام عاشقانه زجرآور، که چنان مجذوبش خواهید شد که همراه شخصیت اصلی فیلم تمام احساسات و عواطفش را لمس و بالاتر از آن تجربه خواهید کرد، فارغ از این که مرد باشید یا زن.