یک کارشناس مسائل فلسطین: نتانیاهو تصور چنین واکنشی را از فلسطینی‌ها نداشت

یک کارشناس مسائل فلسطین: نتانیاهو تصور چنین واکنشی را از فلسطینی‌ها نداشت

جارستان-ایسنا:یک عضو کمیسیون سیاسی جمعیت دفاع از فلسطین خاطرنشان کرد: اسرائیل در شرایط خیلی بدی است و نتانیاهو تصور نمی کرد فلسطینی ها چنین قدرت واکنشی داشته و بتوانند به این شکل پاسخ دهند. عماد آبشناس یکی از دلایل درگیری های اخیر میان رژیم صهیونیستی و فلسطینیان را مسائل داخلی اسرائیل عنوان کرد و گفت: