دولت رئیسی ۲۰ مالیات و هزینه جدید از شما می‌گیرد!
✍ حشمت الله فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس نوشت؛

دولت رئیسی ۲۰ مالیات و هزینه جدید از شما می‌گیرد!

جارستان/ حشمت الله فلاحت پیشه نماینده سابق مجلس نوشت: ‏ این دولت و مجلس، بیش از ۲۰ مالیات و هزینه جدید به سبد زندگی مردم تحمیل کرده است: ‏مالیات بر ملک، اجاره، خودرو، کارتخوان، قبوض، ‏انتقال پول، افزایش عوارض و هزینه های مختلف خدمات دولتی و البته فیلتر شکن. این بی رحمی در تاریخ این ملت