فعالان اقتصادی را نباید مأیوس کرد

فعالان اقتصادی را نباید مأیوس کرد

جارستان_ دکتر رضا مسرور سرپرست منطقه آزاد انزلی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) با بیان اینکه معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد حذف نمی شود و نباید فعالان اقتصادی را مأیوس کرد، در پاسخ به پرسش شایعه حذف معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد به ایرنا گفت: موضوع حذف معافیت های مالیاتی، طرحی