اخلاقی نیست که هم فضای مجازی بسته شود و هم فیلترشکن فروخته شود!
کنایه آیت الله جوادی آملی به رئیس مرکز ملی فضای مجازی:

اخلاقی نیست که هم فضای مجازی بسته شود و هم فیلترشکن فروخته شود!

این مرجع تقلید تاکید کرد:  ایرانی ها بزرگ اند و بزرگ زاده، ایران هم تاریخ دارد و هم جغرافیا، در هر کجای ایران قدم بگذارید، آثار باستانی فراوانی وجود دارد؛ اسلام هم که آمد، بزرگ بودیم، بزرگوارتر شدیم، لذا همه تلاش باید این باشد که سطح زندگی مردم، در شأن آنها باشد.