تحلیل دکتر پزشکیان از چراغ سبز غیررسمی به آزادی
شخص رهبری بگویند؛ توییت یک نفر کافی نیست!

تحلیل دکتر پزشکیان از چراغ سبز غیررسمی به آزادی

پایگاه خبری تحلیلی جارستان /مسعود پزشکیان در باره‌ی توییت عضو دفتر رهبری مبنی بر خبر تاکید رهبری بر گسترش آزادی‌های مشروع اجتماعی گفت: این یک توییت است؛ اگر خود مقام معظم رهبری یک چنین درخواستی کرده باشد بالاخره باید به یک طریقی به مجلس برسد ولی این مجلس با آن دیدگاهی که دارد بعید است