۵۵ درصد افرادی که  در گیلان مورد غربالگری قرار گرفتند از وزن مناسب برخوردار نیستند

۵۵ درصد افرادی که در گیلان مورد غربالگری قرار گرفتند از وزن مناسب برخوردار نیستند

دکتر رضوانی تصریح کرد: از یک میلیون و 430 هزار گیلانی که در غربالگری دیابت و پرفشاری خون در سراسر استان مورد ارزیابی قرار گرفتند، 470 هزار نفر دچار اضافه وزن و 280 هزار نفر به عنوان فرد چاق شناسایی شدند که در صورت بی توجهی به الگوی تغذیه سالم و دوری از کم تحرکی به راحتی به بیماری های مختلف از جمله، دیابت و پرفشاری خون مبتلا می شوند.

اجرای پویش ملی سلامت در گیلان

اجرای پویش ملی سلامت در گیلان

پویش ملی سلامت ، غربالگری فشار خون بالا و دیابت از 20 آبان ماه لغایت 15 دی ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور ، در گیلان در حال اجرا است.