تغییر کاربری ۹ بنای تاریخی گیلان برای تبدیل به هتل بوتیک

تغییر کاربری ۹ بنای تاریخی گیلان برای تبدیل به هتل بوتیک

جارستان به نقل از ایسنا؛ هتل بوتیک‌ها از نظر اقتصادی در صنعت گردشگری اهمیت قابل توجهی دارد که موارد بسیاری از جمله زمینه تاریخی و فرهنگ محلی را در نظر می‌گیرند؛ بنای تاریخی «قندچی» در لاهیجان، «خانه نصرت رحمانی» و بنای تاریخی «حنانی‌ها» و بنای تاریخی «راهنما» و پنج بنای تاریخی دیگر در داخل بافت