اراده تمام استان باید بر این باشد مشکلات بخش تولید رفع شود

اراده تمام استان باید بر این باشد مشکلات بخش تولید رفع شود

دومین نشست هم اندیشی با مدیران واحدهای صنعتی گیلان با حضور جانشین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، پاسخگویی مدیرکل امور مالیاتی در مباحث مالیاتی و همچنین مشارکت بیش از ۷۰ مدیر واحد صنعتی گیلان در محل سالن جلسات این سازمان برگزار گردید.