فرماندار صومعه‌سرا از محیط بان نمونه کشور تجلیل کرد

فرماندار صومعه‌سرا از محیط بان نمونه کشور تجلیل کرد

فرماندار شهرستان صومعه سرا از نعمت دولتفر محیط بان نمونه کشور با اهدا لوح تقدیر تجلیل کرد. به گزارش جارستان سیدجلال سیدمحمدی روز شنبه در این نشست با اشاره به روز جهانی و ملی محیط بان اظهار داشت: امروز اهمیت حفاظت از آنچه از طبیعت برای ما مانده ، دوچندان شده و باید برای تداوم حیات،