درخشش گیلان بر قله فرش ابریشمی کشور

درخشش گیلان بر قله فرش ابریشمی کشور

جارستان :رییس اداره امور فرش سازمان صمت گیلان گفت: گیلان خاستگاه ابریشم کشور است و این استان می تواند بر قله فرش ابریشمی کشور بدرخشد. مجتبی مهری با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳هزار و ۳۹۶ نفر در گیلان بافنده فرش وجود دارد، گفت: بیمه یکی از عوامل تشویقی برای جذب افراد جدید در حوزه