دنیا آمریکا را همچون صدام منزوی کرده است!

دنیا آمریکا را همچون صدام منزوی کرده است!

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه دنیا اکنون آمریکا را همچون صدام منزوی کرده است، گفت: ملت ایران با در کنار هم قرار گرفتن و حفظ وحدت می‌تواند به خواسته‌های خود برسد.