آیا همه چیز در ویترین تریبون خلاصه می‌شود؟

آیا همه چیز در ویترین تریبون خلاصه می‌شود؟

تجربه اقدامات در مجلس شورای اسلامی نشان داده است که کارنامه عملکرد آخرین چیزی است برای بررسی عملکرد وزرا به آن پرداخته می شود و معمولا لابی ها و سود های شخصی و گعده ای محور اصلی تصمیم گیری قالب نمایندگان مجلس است.