فراخوان اعتباربخشی مراکز تحقیقاتی متقاضی برگزاری دکتری پژوهشی

فراخوان اعتباربخشی مراکز تحقیقاتی متقاضی برگزاری دکتری پژوهشی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی فراخوانی از انجام اعتباربخشی مراکز تحقیقاتی متقاضی دوره دکتری تخصصی پژوهشی در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ خبر داد. جارستان_ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این خصوص اظهار داشت : بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه