با امضای تفاهم نامه بین فدراسیون ورزش کارگری و باشگاه ملوان جوان رشت؛ پایگاه قهرمانی کشتی ساحلی کارگران کشور در گیلان تاسیس می شود

با امضای تفاهم نامه بین فدراسیون ورزش کارگری و باشگاه ملوان جوان رشت؛ پایگاه قهرمانی کشتی ساحلی کارگران کشور در گیلان تاسیس می شود

جارستان: تفاهم نامه همکاری و تاسیس پایگاه قهرمانی کشتی ساحلی کارگران کشور بین فدراسیون ورزش کارگری و باشگاه ملوان جوان نیروی دریایی گیلان منعقد شد. به گزارش روابط عمومی انجمن کشتی کارگران کشوردر این تفاهم نامه که به امضای جواد رمضی، رئیس فدراسیون ورزش کارگری و ناخدا علیرضا فخری، رییس تربیت بدنی آموزش تخصص های