چرا انتخابات فدراسیون‌های ورزشی برگزار نمی‌شود؟ یک بام و دو هوای کرونا علیه ورزش ایران

چرا انتخابات فدراسیون‌های ورزشی برگزار نمی‌شود؟ یک بام و دو هوای کرونا علیه ورزش ایران

جارستان به نقل از تیک؛ انتخابات های تعدادی از فدراسیون‌های ورزشی هنوز برگزار نشده است.عرفان حاج‌بابایی: کرونا در ایران همچنان می تازد و به پیش می رود. این ویروس مرگبار تقریبا تاثیرش را روی تمام ارکان زندگی گذاشته و بسیاری از جلسه ها و نشست ها و گردهمایی ها را با مشکلاتی جدی مواجه کرده.