امیری‌خراسانی: قهرمان‌پروری راهبرد اصلی توسعه ورزش روستایی است

امیری‌خراسانی: قهرمان‌پروری راهبرد اصلی توسعه ورزش روستایی است

جارستان-ایرنا:رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی گفت: راهبرد اصلی فدراسیون احیای بازی‌های بومی محلی، توسعه ورزش روستایی و تمرکز بر روی معرفی نخبگان ورزشی است. فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی، جایگاه ویژه‌ای در بین فدراسیون‌های ورزشی ایران دارد. فدراسیونی که هم در بعد ورزش و هم ترویج فرهنگ نقش