تصویب اصلاحیه تعرفه بهای خدمات سازمان پسماند شهرداری رشت/ موافقت با برگزاری جشنواره مشترک مابین شهرهای رشت و پارمای ایتالیا

تصویب اصلاحیه تعرفه بهای خدمات سازمان پسماند شهرداری رشت/ موافقت با برگزاری جشنواره مشترک مابین شهرهای رشت و پارمای ایتالیا

در جلسه مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت اصلاحیه تعرفه بهای خدمات سازمان پسماند شهرداری رشت بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

عدم ورود مدیریت شهری به بازی‌های سیاسی

عدم ورود مدیریت شهری به بازی‌های سیاسی

سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از ورود برخی مدیران شهری به کنش های سیاسی و بکارگیری منابع و منافع شهرداری در خودنمایی برخی از مسئولین و مدیران ارشد سیاسی ادامه این روند را غیرقابل قبول دانست و از برخورد شورای اسلامی شهر با این موضوع خبر داد.

تفکیک زباله از مبدا باید به طور ویژه در سال ۹۷ مورد توجه قرار گیرد

تفکیک زباله از مبدا باید به طور ویژه در سال ۹۷ مورد توجه قرار گیرد

وی با بیان اینکه مسافران در رشت هزینه نمی‌کنند تصریح کرد: در دیگر شهرهای کشور مسافران برای اسکان نیازمند پرداخت هزینه اقامتگاه در هتل، مسافرخانه و… هستند اما در رشت با توجه به اینکه از نصب چادرهای مسافرتی جلوگیری نمی‌شود آورده‌ای برای رشت به همراه ندارد.