🔺شایعه در شهر/دیدار دو ساعته   فاطمه هاشمی وسید مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبری

🔺شایعه در شهر/دیدار دو ساعته فاطمه هاشمی وسید مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبری

🔺در تهران این خبر در محافل سیاسی دهان به دهان می شود که فاطمه هاشمی دختر بزرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی به دیدارسید مجتبی خامنه ای فرزند رهبری نظام رفته و نزدیک به دو ساعت راجع به اوضاع کشور با وی گفتگو کرده است. درباره محتوای این دیدار قول های گوناگونی وجود دارد!!