فائزه هاشمی: چرا همیشه باید به دنبال بد و بدتر باشیم؟/رای ندادن شاید تلنگری باشد

فائزه هاشمی: چرا همیشه باید به دنبال بد و بدتر باشیم؟/رای ندادن شاید تلنگری باشد

جارستان به نقل از اصلاحات‌پرس؛ فائزه هاشمی گفت: رای دادن یک تابو نیست تا ما بخواهیم آن را حفظ کنیم. رای دادن باید منطق و تاثیری داشته باشد. رای باید به سمت بهتر شدن شرایط باشد نه اینکه در انتخاب بین بد و بدتر، خودمان را به فلاکت بیندازیم. این انتخابات این چیزها را ندارد.