غول فساد

غول فساد

جارستان:جلسه دادگاه تجدیدنظر جنایت کهریزک، روز گذشته با حضور متهم این پرونده یعنی سعید مرتضوی درحالی برگزار شد که انتشار جزئیات دیگری از پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در زمان ریاست مرتضوی در رسانه‌ها، برگی دیگر از افشای تخلفات و فساد کلان اقتصادی در دولت محمود احمدی‌نژاد را رقم زد. تخلفاتی