شکست نسبی شانا و حامیان دولت، عدم اعتماد به کاندیداهای میانه‌رو!
نگاهی به انتخابات مجلس در گیلان؛

شکست نسبی شانا و حامیان دولت، عدم اعتماد به کاندیداهای میانه‌رو!

جارستان: گروه سیاسی| نتایج انتخابات مجلس در استان گیلان چند پیام مشخص داشت. اکثریت کاندیداهایی که به مجلس راه یافتند جزء نیروهای مستقل و عدم وابسته به دو جریان چپ و راست بودند. این می‌تواند معادلات را در مجلس آتی مورد تغییر قرار دهد. در لیست ائتلاف شانا که دوره گذشته اکثریت را به خود