راستی: وزارت کشور در انتخاب استانداران معیار مشخص ندارد و براساس توصیه‌ها عمل می‌کند/ فرصتی: بین گزینه‌ها هر فردی که به نوبخت یا واعظی نزدیک‌تر باشد شانس بیشتری برای استانداری دارد/ بخشی: دخالت حلقه اول اطرافیان رییس‌جمهور یک رکن مهم مشکلات فعلی دولت است/صادقی: نشست های سالاری با حامیان دولت در تصمیم‌گیری ها موثر نبود

راستی: وزارت کشور در انتخاب استانداران معیار مشخص ندارد و براساس توصیه‌ها عمل می‌کند/ فرصتی: بین گزینه‌ها هر فردی که به نوبخت یا واعظی نزدیک‌تر باشد شانس بیشتری برای استانداری دارد/ بخشی: دخالت حلقه اول اطرافیان رییس‌جمهور یک رکن مهم مشکلات فعلی دولت است/صادقی: نشست های سالاری با حامیان دولت در تصمیم‌گیری ها موثر نبود

جارستان: با گذشت چند روز از انتصاب مصطفی سالاری در سازمان تامین اجتماعی و خروج وی از استانداری گیلان بحث ها درخصوص بررسی نقاط ضعف و قوت کارنامه عملکرد وی در گیلان و همچنین بررسی گزینه های احتمالی جانشینی وی در محافل سیاسی استان مطرح و داغ است. از همین‌رو مجموعه گفت و گویی را