حسین فریدون به ۵ سال حبس محکوم شد/ ۱۷ نفر در پرونده اکبر طبری بازداشت شدند/ تایید بازداشت بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه؛ ۲ قاضی دستگیر شده اند / محکوم شدن شهرام جزایری به ۱۲ سال حبس

حسین فریدون به ۵ سال حبس محکوم شد/ ۱۷ نفر در پرونده اکبر طبری بازداشت شدند/ تایید بازداشت بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه؛ ۲ قاضی دستگیر شده اند / محکوم شدن شهرام جزایری به ۱۲ سال حبس

اسماعیلی گفت که محمد باباپور به جرم جاسوسی برای آمریکا از سوی دادگاه به ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵هزار دلار محکوم شده است. به گفته اسماعیلی فرد دیگری هم که برای آمریکا جاسوسی کرده از سوی قاضی دادگاه به اعدام محکوم شده ولی با توجه به درخواست متهم برای فرجام خواهی پرونده به دادگاه