مرگ یک مسافر در منطقه شنا ممنوع ساحل انبارسر بندرکیاشهر

مرگ یک مسافر در منطقه شنا ممنوع ساحل انبارسر بندرکیاشهر

جارستان :فرماندار آستانه اشرفیه از مرگ یک مسافر در منطقه شنا ممنوع و خطر آفرین ساحل انبارسر ( خارج از طرح سالمسازی دریا ) بخش بندرکیاشهر از توابع این شهرستان خبر داد. رحیم حیدری اظهار داشت: شنا در منطقه ممنوعه و شرایط توفانی و آشنا نبودن به منطقه از مهمترین عوامل مرگ این مرد۳۱ ساله