برای انزلی دعا کنید در خارج از مرزها منتخب شد

برای انزلی دعا کنید در خارج از مرزها منتخب شد

جارستان به نقل از ایرنا؛ عکس میلاد قنادکار سرابی هنرمند اهل انزلی منتخب عکس The Quay Gallery نمایشگاه بین المللی سفر هنر شد. نمایشگاه آنلاین سایت فرانسوی و کانادایی با ۲۰۰ اثر هنری منتخب از ۱۲۶ هنرمند رونمایی کرد. این سایت معروف فرانسوی بیش از ۱۸ هزار اثر هنری از هنرمندان ۹۰ کشور جهان را