عناوین روزنامه های ۲۱مهر ۹۸

عناوین روزنامه های ۲۱مهر ۹۸

آفتاب اقتصادی ، یکشنبه‌ ۲۱ مهر آفتاب یزد ، یکشنبه‌ ۲۱ مهر ابرار ، یکشنبه‌ ۲۱ مهر ابرار اقتصادی ، یکشنبه‌ ۲۱ مهر ابتکار ، یکشنبه‌ ۲۱ مهر اخبار صنعت ، یکشنبه‌ ۲۱ مهر اسکناس ، یکشنبه‌ ۲۱ مهر اقتصاد سرآمد ، یکشنبه‌ ۲۱ مهر ایران ، یکشنبه‌ ۲۱ مهر جام جم ، یکشنبه‌ ۲۱