آن زمان که مرغ ۲۵ هزار تومان بود می‌گفتند مشکل از مدیریت است اما از وقتی خودشان بر سرکار آمدند قیمت گوشت و مرغ چهار، پنج برابر شده است.
مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس:

آن زمان که مرغ ۲۵ هزار تومان بود می‌گفتند مشکل از مدیریت است اما از وقتی خودشان بر سرکار آمدند قیمت گوشت و مرغ چهار، پنج برابر شده است.

پایگاه خبری تحلیلی جارستان /مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت خطاب به رئیس جمهور  گفت: آقای رئیسی! قیمت مرغ و برنج را به قبل برگردانید، ما هم قبول می کنیم دولت خوب است   این نماینده اصلاح طلب ادامه داد: آن زمان که مرغ ۲۵ هزار تومان بود می‌گفتند