عارف این بار می‌تواند در رقابت با لاریجانی پیروز شود؟

عارف این بار می‌تواند در رقابت با لاریجانی پیروز شود؟

فیاض زاهد با اشاره به کاندیدا‌های کنونی ریاست مجلس می‌گوید: اکنون طیف تندرو و افراطی جبهه پایداری که اقلیت محض را دارد می‌تواند نقش کلیدی بازی کند. حاجی بابایی نامزدی جدی نیست. پایداری‌ها امشب احتمالا به این فرمول می‌رسند که به نفع علی لاریجانی کناره گیری کنند. حاجی بابایی کاندیدای نایب رئیسی اول یا دوم می‌شود. هدف آن‌ها انداختن علی مطهری است. اولویت اول آن‌ها حذف علی مطهری و اولئویت دوم حذف پزشکیان است. با این حال حاضرند با پزشکیان کنار بیایند، اما حتما علی مطهری را بیندازند.