فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار اعلام کرد؛ پروین و دایی در تیم منتخب قرن آسیا

فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار اعلام کرد؛ پروین و دایی در تیم منتخب قرن آسیا

جارستان به نقل از ایسنا؛ فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار، تیم منتخب قرن این قاره را اعلام کرد که نام علی پروین و علی دایی دو اسطوره فوتبال ایران در آن دیده می شود. فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار در ادامه معرفی برترین تیم های یک قرن اخیر قاره های مختلف، به سراغ