علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت شد

علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت شد

جارستان؛ علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت شد. پس از استعفای سید محمد احمدی و موافقت عصر امروز شورای شهر رشت با این استعفا علی بهارمست با ۷ رای بعنوان سرپرست شهرداری کلانشهر رشت از سوی شورا منصوب شد. بهارمست پیش از این نیز بعنوان سرپرست در ادوار گذشته مشغول بکار بود. شورای شهر رشت باید