علیرضا سحرخیز رئیس ستاد همتی در گیلان:  جریان اصلاح طلب باید پایه های اصلاح و تغییر را مستحکم نگه دارد | حضور ما مشروعیت حداکثری رئیسی را دچار مخاطره می کند

علیرضا سحرخیز رئیس ستاد همتی در گیلان: جریان اصلاح طلب باید پایه های اصلاح و تغییر را مستحکم نگه دارد | حضور ما مشروعیت حداکثری رئیسی را دچار مخاطره می کند

جارستان؛در روزهایی که بخش عظیمی از جامعه و اصلاح طلبان با رد صلاحیت های گسترده در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هیچ نامزدی برای مطالبات خود در میان ۷ نامزد تایید شده نمی بینند و تمام نظرسنجی های رسمی و غیررسمی مشارکت حداقلی زیر ۴۰ درصد را نشان میدهند،بخشی از اصلاح طلبان به راهبری احزاب