تضعیف وکالت، تحقیر عدالت

تضعیف وکالت، تحقیر عدالت

بقای نظام سیاسی یک کشور، ارتباط مستقیمی با استقلال و ثبات سیستم قضایی آن کشور دارد. اعتماد مردم به حکمرانان، قبل از هر چیز زیر سایه‌ی عدالت‌سنجی همگانی تحقق پیدا می‌کند.   به عبارت عیان از بدیهی‌ترین حقوق اولیه‌ی فردی، یعنی «حق معاش و زندگی حداقلی» تا متعالی‌ترین انگاره‌های اجتماعی یعنی حصول به «آزادی» منوط

وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به درگیری در یکی از پارک‌های رشت: صاحبان تریبون از تجویز رفتارهای احساسی و خلاف قانون پرهیز کنند

وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به درگیری در یکی از پارک‌های رشت: صاحبان تریبون از تجویز رفتارهای احساسی و خلاف قانون پرهیز کنند

جارستان: بهتر است به جد صاحبان تریبون و مقامات استانی، از سخنانی که به‌نوعی تجویز رفتارهای احساسی و خلاف قانون را در جامعه نهادینه می‌سازد پرهیز کرده و خدای‌ناکرده با تحریک احساسات برخی‌ زمینه خدشه به آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی آحاد ملت را سبب نگردند. پس از حواشی ایجاد درگیری فیزیکی در خصوص فردی