تجدید بیعت ستاد همتی در استان گیلان با شهدا

تجدید بیعت ستاد همتی در استان گیلان با شهدا

جارستان: اعضای ستاد عبدالناصر همتی در استان گیلان با حضور در مزار شهدا با آرمانهای بلند آنان تجدید بیعت خواهند کرد. پورقربانی سخنگوی ستاد مرکزی همتی در استان گیلان گفت: اعضای ستاد صبح روز پنجشنبه با حضور در مزار شهدای رشت با آرمانهای شهیدان تجدید میثاق خواهند کرد. او ادامه داد: پس از آن طی