🔻علیرضا بهشتی شیرازی آزاد شد

🔻علیرضا بهشتی شیرازی آزاد شد

🔹صدرا بهشتی پسر علیرضا بهشتی از آزادی پدر خود به قید وثیقه خبر داد.   🔹علیرضا بهشتی شیرازی، فعال سیاسی و از مشاوران میرحسین موسوی ششم اردیبهشت ماه بازداشت شده بود./ جماران