اعلام انصراف تنها کاندیدای اصلاح طلب شهرداری رشت

اعلام انصراف تنها کاندیدای اصلاح طلب شهرداری رشت

در شرایط فعلی و با توجه به کاندیداتوری گروهی از فرهیختگان شهر دوست داشتنی مان برای تصدی جایگاه شهردار رشت، بدینوسیله ضمن تشکر مجدد از اعضای محترم شورا خاصه برادران ارجمندم دکتر امیرحسین علوی،دکتر بهرادذاکری و دکتر رضارسولی که من را نیز شایسته خدمت در این جایگاه و در لیست نهایی نامزدها دانستند, انصراف خود