گیلان پیشگام راه‌اندازی پایگاه فراداده علوم زمین شد

گیلان پیشگام راه‌اندازی پایگاه فراداده علوم زمین شد

جارستان : مدیر پایگاه ملی داده‌های علوم‌زمین کشور از راه‌اندازی سامانه فراداده و کاتالوگ سرویس پایگاه ملی داده‌های علوم‌زمین کشور در استان‌های کشور خبر داد و گفت: استان گیلان به عنوان نخستین هدف میزبان این طرح بوده است. امید اردبیلی گفت: با حضور کارشناسان پایگاه ملی داده‌های علوم‌زمین در اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی گیلان، سامانه